Project omschrijving

Alexander de Boer

Alexander heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement, IT-security en IT-audit en het grootste deel hiervan specifiek binnen IT-omgevingen. Binnen een grote internationale onderneming was Alexander verantwoordelijk voor de implementatie en coördinatie van een team van inter- en nationale experts op het gebied van security, safety, quality en procesmanagement, gelieerd aan de hiervoor geldende (inter)nationale normen.

Tijdens zijn werk heeft Alexander altijd voor de pragmatische insteek gekozen, maar ook blijk gegeven oog te hebben voor detail. Zijn kracht is dat hij veranderingen test en toetst op gedetailleerd niveau en ook gewenste veranderingen kanaliseert binnen de kaders van een norm. Alexander kan worden omschreven als verantwoordelijk, open minded, pragmatisch en resultaatgericht. Binnen het portfolio van de security academy richt Alexander zich op de trainingen gericht op de ISO compliance.

Alexander heeft ervaringen opgedaan in diverse markten en organisaties zoals:
Data centers, Gezondheidszorg, IT service bedrijven, Accountancy, Telco’s, Software development, (Semi) overheid. Zowel in de rol van management, implementatie en beoordeling van managementsystemen. Uit deze markten en rollen blijkt een aantal zekerheden; Het gras is groen en de lucht is blauw. Men heeft behoefte aan structuur maar wil graag zelf bepalen hoe. Gezamenlijk gaan wij bekijken wanneer iets goed (genoeg) is.

Tijdens een oplossing vind Alexander het belangrijk dat de theorie toepasbaar moet worden gemaakt worden op de praktijk. De praktijk moet niet aangepast worden aan de theorie. Met aandacht voor een prettige sfeer en humor, moet er een omgeving ontstaan waarbij de theorie bediscussieerd kan worden of met praktijkvoorbeelden verrijkt kan worden.

Terug naar docenten overzicht