Arie Linsen

Vanaf 1996 maakt informatiebeveiliging een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden van Arie Linsen. Hij benadert informatiebeveiliging vanuit de invalshoek van informatie management. Daarbij komen zowel de bedrijfsmatige als de technische aspecten aan bod, maar worden de menselijke aspecten zeker niet vergeten. Arie heeft veel projectmatig gewerkt en interim opdrachten uitgevoerd en heeft ruim 8 jaar gewerkt als risk manager/CISO.

Linsen is altijd op zoek naar nieuwe technologieën en probeert deze in de praktijk toe te passen. Daarnaast is hij ook op zoek naar technologieën die een organisatie verder kunnen helpen, bijvoorbeeld in verbeterinitiatieven.

Bij de Security Academy doceert Arie modules waarbij nieuwe technologieën als uitganspunt worden genomen en belicht van daaruit de mogelijke gevolgen voor de organisatie, werkvormen, informatiebeveiliging, beheer, maar ook voor de mens. Voorbeelden daarvan zijn BYOD, Cloud, mobiliteit, e.d.

Tevens is Arie hoofdontwikkelaar van het Privacy & Data Protection Certification track van SECO-Institute.