Project omschrijving

Arie Linsen

Vanaf 1996 maakt informatiebeveiliging een belangrijk onderdeel uit van mijn werkzaamheden. Ik benader informatiebeveiliging vanuit de invalshoek van informatie management. Daarbij komen zowel de bedrijfsmatige als de technische aspecten aan bod, maar worden de menselijke aspecten zeker niet vergeten. Ik heb veel projectmatig gewerkt en interim opdrachten uitgevoerd en heb ruim 8 jaar gewerkt als risk manager/CISO.

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe technologieën en probeer deze in de praktijk toe te passen. Daarnaast ben ook op zoek naar technologieën die een organisatie verder kunnen helpen, bijvoorbeeld in verbeterinitiatieven.

Bij de Security Academy doceer ik modules waarbij nieuwe technologieën als uitganspunt worden genomen en belicht van daaruit de mogelijke gevolgen voor de organisatie, werkvormen, informatiebeveiliging, beheer, maar ook voor de mens. Voorbeelden daarvan zijn BYOD, Cloud, mobiliteit, e.d.

Tevens is Arie hoofdontwikkelaar van het Privacy & Data Protection Certification track van SECO-Institute.

Terug naar docenten overzicht