Michiel Kuethe

Michiel is CEO van In the Picture BV, een organisatie gericht op crisismanagement & -communicatie. Na zijn studies in Nederland en Amerika werkte Michiel ruim 6 jaar in diverse functies op de afdeling Marketing Communicatie bij Shell Nederland. Hierna stapte hij over naar de bureauwereld en werkte voor DMM/Result, PPGH/JWT en Saatchi & Saatchi en als Algemeen Directeur voor het Amsterdamse designbureau De Wit Coppenhagen. Michiel haalde tevens diverse nationale en internationale vakdiploma’s. In 1992 begon hij In the Picture, vanuit zijn overtuiging dat niet alleen de communicatie van de organisatie, maar vooral de organisatie van de communicatie het resultaat bepaalt!

Michiel is gedreven, bevlogen, enthousiasmerend en bijzonder vakkundig en ervaren. Hij is Hoofddocent van de post-hbo opleiding Crisis Management Expert en van de opleiding Crisis Management Essentials. Tevens doceert hij modules Crisismanagement & -communicatie binnen enkele andere opleidingen aan de Security Academy en coördineert en leidt een aantal crisissimulatie-oefeningen. Doordat Michiel vanuit zijn eigen praktijk veel gevraagd wordt bij het beheersen van diverse crises en crisis-gerelateerde omstandigheden, kan hij vandaag doceren, wat hij gisteren live heeft meegemaakt.

“Waar we nog geen 20 jaar geleden bij het woord crisis vooral dachten aan oorzaken als weersomstandigheden met als gevolg wateroverlast, brand, instorting e.d., of crises op bases van vliegtuig- en treinkapingen, heeft het speelveld zich inmiddels explosief uitgebreid. Denk daarbij aan stroomstoringen, cybercrime in al haar facetten, toenemend geweld, shootings, fraude, terreur etc. Zowel overheid als bedrijfsleven kunnen en moeten zich hier op voorbereiden”, aldus Michiel.

Michiel: “Een crisis is één van de meest kwetsbare en meest uitdagende momenten van een overheids- of particuliere organisatie. Voorbereid en succesvol zijn op dat moment is niet alleen een ethische plicht, maar ook essentieel voor de toekomst van de organisatie. Toenemende kwetsbaarheid en complexiteit van publieke en/of private organisaties vereisen een optimale inzet, onder meer in de vorm van opleiding, training en oefening! Daarom sta ik tijdens de opleidingen ook heel dicht bij de studenten en probeer zoveel mogelijk voor hun specifieke vragen en ervaringen antwoorden en/of oplossingen te geven!”

In de wijze van doceren/opleiden staan voor Michiel drie sleutelwoorden centraal, te weten:
Ontdekken – Beleven – Ervaren. Alles in zijn opleidingen draait daarom!

Terug naar docenten overzicht