Reading Body & Face Indicators

Hoe achterhaal je de waarheid bij je gesprekspartners

Inleiding

De opleiding Reading Body & Face Indicators is speciaal bedoeld voor securitymanagers en -specialisten die interne en externe gesprekken voeren. Hierbij leren zij hun gesprekspartner dusdanig te “lezen” dat zij meer informatie kunnen achterhalen om zo een juiste inschatting te kunnen maken van de betrouwbaarheid van de persoon en van de risico’s die de organisatie loopt.

 

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om op een ontspannen manier een beter zicht te krijgen op een gesprekspartner. Een gesprekspartner laat op een onbewust niveau non-verbale signalen zien in de vorm van lichaamstaal. De cursist leert tijdens deze opleiding welke body indicators hij zelf laat zien in een “normale” situatie, en welke hij laat zien als zijn gedrag misleidend is. Hierdoor is hij veel beter in staat risico’s in te schatten.

 

Aan het eind van deze opleiding bent u in staat om:

 • een willekeurige gesprekspartner te kunnen “lezen” op het gebied van body en face indicators;
 • op basis van deze indicatoren een risicoanalyse te maken;
 • bijbehorende vraagtechnieken te gebruiken om tot een effectieve analyse te kunnen komen.

 

De docenten die deze opleiding verzorgen hebben ruime ervaring opgedaan in het veld en hebben daarnaast een behoorlijke hoeveelheid inhoudelijke kennis opgedaan door middel van studie. Hun achtergrond omvat in ieder geval psychologie en in de meeste gevallen ook profiling. De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met de Leugenacademie, die een autoriteit is op het gebied van (gedrags)observatietrainingen en waarheidsvinding.

 

Doelgroep

De opleiding Reading Body & Face Indicatorsis is bedoeld voor iedereen die met gesprekspartners te maken heeft, zoals bijvoorbeeld:

 • Coördinatoren beveiliging
 • Facility managers
 • Kadermanagers
 • P & O managers
 • Security managers
 • Leden van het managementteam
 • Directieleden

Los van bovenstaande beroepsgroepen is de opleiding interessant voor iedereen die de techniek van het lezen en interpreteren van lichaamstaal onder de knie wil krijgen.

 

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

 

Certificering

Iedere deelnemer ontvangt na het volgen van deze opleiding een certificaat van deelname.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal, bestaande uit de cursusslides, werkbladen, workshopbladen en hand-outs
 • Catering

Prijs

De cursusprijs bedraagt €1.295,− exclusief BTW.

Modules

 • Tijdens de modules leert u
  • De achtergronden van menselijk gedrag te omschrijven
  • De werking van de verschillende hersengedeelten te omschrijven
  • De verschillende hersengedeelten te linken aan de gedragingen die hieruit voortkomen
  • Te benoemen welke hersengedeelten van belang zijn voor het “lezen” van body en face indicators
  • Uw gesprekspartner te kalibreren om een goede nul meting te kunnen maken
  • Te bepalen wat de juiste vraagtechnieken zijn om te komen tot een juiste analyse
  • Wat re-stimulatie te maken heeft met face indicatoren
  • Hoe u naast het waarnemen van body en face indicatoren deze op juiste waarde kunt inschatten
  • Wat de basis is van het hedendaagse gedrag weggezet tegen het oer-gedrag en wat dit betekent ten aanzien van VVV gedragingen
  • Hoe u een gesprekspartner kan verleiden tot het vertellen van de waarheid
  • Hoe u ervoor kunt zorgen dat een gesprekspartner alleen nog maar de waarheid zal gaan vertellen
  • Wat het verschil is tussen een interview onder druk met weinig “vrij” denken en een vraaggesprek met veel “vrij” denken en wat hiervan de effecten op de geïnterviewde zijn
  • Wat face indicatoren of micro expressies zijn
  • Hoe u micro expressies kunt zien
  • Hoe u micro expressies kunt interpreteren
  • Hoe u micro expressies kunt opwekken
  • Hoe u verschillen kunt creëren tussen meerdere gesprekspartners, waardoor verschillen in micro expressies ontstaan, waarmee u de waarheid kunt achterhalen
  • Hoe u meer informatie kunt achterhalen dan uw gesprekspartner u met woorden wil laten geloven
  • Hoe u risico’s zo veel mogelijk kunt uitsluiten door een juiste inschatting te kunnen maken
 • Praktische informatie

  • Cursusduur: 2 lesdagen
  • Het officiële cursusmateriaal wordt via de Online Student Portal aangeboden
  • Studiebelasting: 22 uur, als volgt opgebouwd
   Contacturen: 14 uur (twee dagen van 8 uur, minus pauzes)
   Zelfstudie: 8 uur verspreid over de gehele cursus (uitgaande van 4 uur per lesdag)

  Cursus informatie

  Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

  Anderen bekeken ook

  Uw Internet Explorer versie is verouderd.

  Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

  Upgrade uw browser naar de laatste versie van Internet Explorer 8 of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome.