Security Awareness Officer

Leer hoe u een effectief Security Awareness Programma voor uw organisatie ontwikkelt

Inleiding

Voor een organisatie is informatiebeveiliging van levensbelang. Verlies of schade van informatie kan tot gevolg hebben dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, er niet meer voldaan wordt aan wet- en regelgeving en het imago van de organisatie wordt geschaad. Informatiebeveiliging is in sterke mate afhankelijk van het gedrag van medewerkers. Hoe wordt er door de medewerkers met informatie omgegaan? Wanneer u binnen uw organisatie het ongewenste gedrag wilt voorkomen én het gewenste gedrag wil realiseren, is het tijd dat u een Security Awareness Programma initieert. 

 

De Security Awareness Officer opleiding onderscheidt zich doordat zij een manier van werken belicht die aandacht geeft aan de noodzakelijke kennis, vaardigheden, mindset én sociale context waarin het gewenste gedrag moet worden vertoond. Die integrale benadering resulteert in een security awareness plan dat organisaties in staat stelt duurzaam gedrag te veranderen.

 

Na het volgen van deze opleiding kunt u aan de slag als Security Awareness Officer en kunt u een passend security awareness programma vormgeven, begeleiden en uitvoeren.

 

Deelnemers zijn na deze cursus in staat om:

 • het management (bestuurders) te overtuigen van de noodzaak om te werken aan bewustwording, gedragsbeïnvloeding en communicatie rondom informatiebeveiliging;
 • passende Awareness-maatregelen en -activiteiten in te voeren in de eigen organisatie;
 • de effectiviteit van deze maatregelen aan te tonen. 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met communicatie en bewustwording rondom informatiebeveiliging. 

 

Voorkennis

Er gelden geen specifieke toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Basiskennis van informatiebeveiliging wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de Information Security Foundation opleiding te volgen voorafgaand aan deze opleiding.

 

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het cursusmateriaal 
 • Het online Security Awareness Officer examen afgenomen door SECO-Institute
 • Catering
 • Coaching (optioneel)

Coaching

Aansluitend op de drie lesdagen volgt optioneel individuele coaching waarbij gekozen kan worden uit drie varianten.

 • Telefonisch consult van maximaal vier uur
 • Coaching van twee dagen
 • Coaching van vijf dagen

Examen en certificering

Het theoretisch examen zit inbegrepen bij de cursus en wordt online afgenomen, hier vindt u meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat. Het examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen, open vragen en een casus. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het diploma 'Security Awareness Officer'.

Exameninformatie

 • Taal examen: Nederlands
 • Type examen: Online examen (u dient dit examen zelf te reserveren, hier vindt u meer informatie over hoe dit werkt)
 • Type vragen: 10 meerkeuzevragen, 5 open vragen en 1 case
 • Examentijd: 120 minuten

Prijs

De cursusprijs bedraagt €1.950,− exclusief BTW.

 

Opleidingsdata & inschrijven

Modules

 • Module 1 - Werken aan een cultuur / gedragsverandering
  • Attitude (kennis, houding en gedrag)
  • Changemanagement
  • Leerstijlen Kolb
  • Drijfveren van Graves
  • Gedragsverandering Ajzen
 • Module 2 - Aansluiting van het awarenessprogramma aan de bedrijfsvoering
  • Inzichtelijk maken van de meerwaarde voor de de business
  • Differentiëren naar werkcontext
  • Focus op de actualiteit
 • Module 3 - Het vormgeven en uitvoeren van een awareness programma
  • Communicatie strategie & proces
  • Ontwikkelen en selecteren van de benodigde hulpmiddelen die ingezet kunnen worden
  • Om het vormgeven te oefenen wordt er gedurende de cursus gewerkt aan een bewustwordingsplan. Dat kan het bewustwordingsplan zijn voor BICSMA, een voorbeeldorganisatie, maar dat kan ook de organisatie zijn van één van de cursisten. Bij de start van cursus wordt dit in samenspraak met de cursisten gekozen. 
 • Module 4 - Meten van gedragsverandering
  • U leert diverse methoden en technieken om de gedragsverandering te meten
 • Praktische informatie

  • Cursusduur: 3 lesdagen
  • Het cursusmateriaal wordt via de Online Student Portal aangeboden
  • Het examen zit inbegrepen bij de cursus

  Studiebelasting: 35 uur, als volgt opgebouwd
  Contacturen: 21 uur (drie dagen van acht uur, minus pauzes)
  Zelfstudie: 12 uur verspreid over de gehele cursus (uitgaande van 4 uur per lesdag)
  Examenduur: 2 uur

  Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

  Anderen bekeken ook

  Uw Internet Explorer versie is verouderd.

  Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

  Upgrade uw browser naar de laatste versie van Internet Explorer 8 of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome.