Informatie

 • 5 cursusdagen

 • 35 uur zelfstudie

 • €3.450,- exclusief BTW

Inschrijven

Is dit de cursus voor u?

Wanneer u niet zeker bent van uw keuze, kunt u studieadvies aanvragen.

Opleidingsadvies

Voor wie

 • U zet uw eerste stappen in de wereld van crisismanagement en wilt graag meer kennis opdoen

 • U bent in uw organisatie betrokken bij crisismanagement en u wilt crisismanager worden

 • U moet de gesprekspartner kunnen zijn op het gebied van crisismanagement in uw organisatie

Crisis Management Practitioner course

Inleiding

Zowel nationaal als internationaal neemt het aantal crisissituaties de laatste jaren in hoog tempo toe. Of het nu over een lokale stroomstoring gaat, uitval van IT, brand of geweldpleging, organisaties ontkomen er niet meer aan om zich hier gericht op voor te bereiden. Het zo zorgvuldig mogelijk voorkomen van crises door het treffen van gerichte maatregelen, evenals het weten hoe en trainen van de methodieken waarop je een crisis effectief kan beheersen, zijn van essentieel belang voor de continuïteit van organisaties.

Deze 5-daagse cursus Crisis Management Practitioner biedt hiervoor een uitstekende opstap. Zoals wij weleens zeggen: “Welkom in de wereld van een crisis!” De cursus legt een gedegen basis waarin de meest essentiële aspecten van crisisbeheersing ruimschoots aan de orde komen. Naast de theorie kenmerkt deze cursus zich vooral door de praktische benadering; veel oefenen, toepassen en samenwerken met de andere cursisten.

Doelgroep

De cursus Crisis Management Practitioner is vooral gericht op cursisten die vanuit welke hoedanigheid dan ook met risico- en/of crisisbeheersing worden geconfronteerd.

 • Facilitymanagers
 • Securitymanagers
 • Hoofden van IT-afdelingen
 • (Crisis)communicatiemedewerkers
 • Health/environment/safetymanagers
 • Liaisons van veiligheidsregio’s

Voorkennis

De cursus Crisis Management Practitioner is van het niveau medior/senior. Enige ervaring in het bedrijfsleven of overheid wordt aanbevolen, maar is niet strikt noodzakelijk.

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute online Crisis Management Practitioner examen
 • Een heerlijke lunch

Module 1 – Algemene introductie crisismanagement

Deze module biedt de cursist een algemene inleiding in de wereld van een crisis en de organisatie van crisismanagement.

 • Wat wordt verstaan onder een crisis, crisismanagement en crisiscommunicatie?
 • Crisis verwacht of onverwacht
 • Kenmerken van een crisis
 • Crisis en stress
 • De fasen van een crisis
 • Het organiseren van crisismanagement
 • Crisisorganisatie; rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Welke faciliteiten heeft een crisisorganisatie nodig?
 • Crisis Management Plan (CMP)
 • Opleiden, trainen en testen

Module 2 – Crisis Management Cycle

Deze module is primair gericht op het effectief beheersen van een crisis en het intensief oefenen hiervan.

 • De fase van een crisis: alarmerings-, escalatie- en acute fase
 • Betrokken partijen (intern en extern)
 • Crisisbeheersingsproces
 • Herstel & nazorg
 • Evaluatie van de crisis

Module 3 – Crisiscommunicatie

Alles binnen crisismanagement is direct gerelateerd aan communicatie.

 • Crisiscommunicatie
 • Crisiscommunicatie binnen het crisisteam
 • Interne communicatie
 • Externe communicatie
 • Monitoring
 • Crisiscommunicatieplan

Module 4 – Road to Awareness

Deze module behandelt het belang van risicobewustzijn en hoe je dit effectief kunt creëren.

Onderwerpen die in deze module aan de orde komen zijn o.m.:

 • De valkuilen van risicobewustzijn
 • Het creëren van effectief risicobewustzijn
 • Ontwikkelen en het presenteren van een bewustwordingscampagne

Module 5 – De rol van sociale media in crisissituaties

Hoe kun je sociale media tijdens een crisis gericht en effectief inzetten?

 • De kracht en de risico’s van sociale media
 • Wat zijn de huidige normen en criteria m.b.t. het inzetten van de sociale media in crisissituaties?
 • Het opzetten van een effectieve strategie betreffende het gebruik van sociale media

Module 6 – Reputatiemanagement

In deze module wordt het grote belang van gericht reputatiemanagement aan de orde gebracht.

 • Wat is het verschil tussen reputatie en imago?
 • Wat is reputatiemanagement en wat doet het?
 • Het structureel opbouwen van reputatiemanagement
 • Het belang van reputatie tijdens crisissituaties

Module 7 – Omgaan met de media

Deze modulelaat zien wat de rol van de pers in crisissituaties is en hoe je hier effectief mee om kan gaan.

 • De rol en de codes van de pers
 • Hoe ga je om met de pers?
 • Oefeningen hoe je de pers voor kan blijven
 • Het opzetten van een persconferentie

Interviewtechnieken: oefenen voor de camera

Examen & Certificering

De cursus Crisis Management Practitioner is het tweede niveau van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program en is de voorloper van de opleiding Crisis Management Expert.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door SECO-Institute en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit bij de cursus inbegrepen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Crisis Management Practitioner” van SECO en kunt u uw digitale S-CMP badge aanvragen.

Exameninformatie

 • Taal examen: keuze tussen Engels en Nederlands
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 40 meerkeuzevragen
 • Examentijd: 60 minuten
Klik hier voor meer informatie

Crisis Management Practitioner docenten

De Security Academy zet enkel docenten in uit de praktijk. Hieronder vindt u een overzicht van de docenten voor deze cursus.

 • Cursustijden: 9.00 tot ongeveer 16:30. Om 8:30 staat de koffie klaar.

 • Lunch is inbegrepen en bestaat uit een buffet met o.a. verse broodjes. Heeft u allergieën of dieetwensen? Gelieve dit tijdig door te geven.

 • Locatie Nederland:
  De Bleek 11
  3447 GV  Woerden, Nederland
  Routebeschrijving

  Goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto, gratis parkeren achter het pand.

 • Locatie België:
  Antwerpen, de exacte locatie kan verschillen.
  Routebeschrijving

 • Bij deelname aan een cursus of opleiding gaat u akkoord met onze opleidingsvoorwaarden

Opleidingsdata Nederland