Informatie

 • 2 cursusdagen

 • 8 uur zelfstudie

 • €1.295,- exclusief BTW

Inschrijven

Is dit de cursus voor u?

Wanneer u niet zeker bent van uw keuze, kunt u studieadvies aanvragen.

Opleidingsadvies

Voor wie

 • U wilt u verdiepen in de wet- en regelgeving omtrent de BIO

 • U oefent de taak van informatiebeveiliger uit in een overheidsorganisatie

 • U wilt een goede gesprekspartner kunnen zijn op het gebied van informatieveiligheid bij een overheidsorganisatie

Baseline Informatiebeveiliging Overheid Training

Inleiding

De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, Gemeenten, Provincies en Waterschappen). Had voorheen iedere overheidsorganisatie en overheidslaag zijn eigen baseline, nu is er met gezamenlijke inspanning één BIO voor de gehele overheid.

In 2019 en 2020 wordt de BIO geïmplementeerd binnen alle overheidslagen. De overheidsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de BIO. Tijdens deze cursus leert u de specifieke implementatie- en audit en control kant van deze nieuwe baseline.

De BIO kent een risicomanagement-gebaseerde aanpak. Daar zal in deze tweedaagse cursus dan ook veel aandacht aan worden gegeven.

Ook de BBN structuur als indeling voor de beveiligingsniveaus krijgt de nodige aandacht.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor functionarissen die zich binnen een overheidsorganisatie gaan bezighouden of zich al bezighouden met de implementatie van de BIO. Dit zijn vooral Security Officers, Privacy Officers, FG’s, Systeemeigenaren, Proceseigenaren en Auditors. Ook professionele consultants en andere externe dienstverleners aan overheidsorganisaties zullen deze baseline moeten kunnen doorgronden.

Voorkennis

Voor deze cursus gaan we ervan uit dat u reeds beschikt over kennis en ervaring met Informatiebeveiliging, minimaal op het niveau van de cursus Information Security Foundation. Ook kan het zijn dat u in het verleden bij ons de cursus ISMG, Information Security Management voor Gemeenten hebt gevolgd. Het niveau van deze cursus is MBO/HBO.

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en ook de voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het cursusmateriaal, bestaande uit de cursusslides met daarnaast diverse best practices
 • De officiële en de integrale tekst van de BIO
 • Een heerlijke lunch

Cursusmodules/Inhoud

 • Geschiedenis BIO: waarom is een Rijksbrede BIO nuttig?
 • Governance structuur (RACI, ISMS)
 • Risico gebaseerde implementatie van de BIO, Quickscan-IB
 • Incidentmanagement
 • De relatie tussen BIO en overige frameworks en implemenatienormen (AVG, ISO 27001/2 , NEN 7510, NIST etc.)
 • Cyber Security Beeld NL vanuit NCSC
 • Audit en control, met aandacht voor ENSIA (gemeenten)
 • NBA model voor IB volwassenheid: model van de Auditdienst Rijk
 • Ontwikkeling BIO: lopende ontwikkeling van BBN3

Examen & Certificering

Bij deze cursus zit geen examen. U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname van de Security Academy.

Informatiebeveiliging voor Gemeenten docenten

De Security Academy zet enkel docenten in uit de praktijk. Hieronder vindt u een overzicht van de docenten voor deze cursus.

 • Cursustijden: 9.00 tot ongeveer 16:30. Om 8:30 staat de koffie klaar.

 • Lunch is inbegrepen en bestaat uit een buffet met o.a. verse broodjes. Heeft u allergieën of dieetwensen? Gelieve dit tijdig door te geven.

 • Locatie Nederland:
  De Bleek 11
  3447 GV  Woerden, Nederland
  Routebeschrijving

  Goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto, gratis parkeren achter het pand.

 • Locatie België:
  Antwerpen, de exacte locatie kan verschillen.
  Routebeschrijving

 • Bij deelname aan een cursus of opleiding gaat u akkoord met onze opleidingsvoorwaarden

Opleidingsdata Nederland