Informatie

 • Cursusmateriaal op maat

 • 30 minuten zelfstudie

 • Met een officieel internationaal ECDL-examen

Bekijk de demo

Voor wie

 • Dienen uw medewerkers bewust te zijn van de alledaagse risico’s met betrekking tot de omgang met informatie en privacygevoelige gegevens?

 • U bent bezig met een bewustwordingsprogramma? Dan is dit de awareness training die u zoekt

De securityawareness-oplossing voor uw medewerkers

Inleiding

Samen met De Associatie voor Praktijkexamens/ECDL Nederland, bekend van het Europees Computer Rijbewijs, hebben wij een nieuwe e-learning Security & Privacy Awareness ontwikkeld.

Met de E-learning Security & Privacy kunnen uw medewerkers onafhankelijk van locatie en in hun eigen tijd kennis opdoen en bewust worden van de basisprincipes van informatiebeveiliging en privacy. Aan de orde komt o.a. omgang met social media, beveiliging op en rond de werkplek, privacy en melden van  incidenten. De e-learning kan volledig worden afgestemd op de organisatiespecifieke wensen.

De doelstelling van de e-learning is dat de cursist zich bewust wordt van het soort informatie waarmee hij werkt en zich realiseert hoe hier veilig mee om te gaan. De cursist wordt met het e-learning-programma gestimuleerd om te gaan denken in risico’s en risicomanagement toe te passen in werk- en privésituaties.

Eenvoudig aangepast aan uw specifieke wensen

Deze e-learning kan eenvoudig aan uw specifieke wensen worden aangepast, variërend van het toevoegen van een huisstijl tot het aanpassen van foto’s en filmpjes. Ook kunnen specifieke inhoudelijke vragen en beleid worden opgenomen in de e-learning. Zo kan het interne meldpunt voor datalekken worden benoemd, maar ook bijvoorbeeld interne afspraken en procedures.

De e-learning kan worden geïnstalleerd op de eigen intranetomgeving of LMS (indien aanwezig). Aanlevering kan zowel als HTML als in SCORM (= standaard e-learning interface) format. Het examendeel draait standaard op de portal van ECDL en Security Academy, maar desgewenst kan dit ook bij grote organisaties intern worden gehost.

Doelgroep

De e-learning is voor alle medewerkers in de organisatie die zich bewust moeten zijn van de alledaagse risico’s met betrekking tot de omgang met informatie en privacygevoelige gegevens.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Van belang is dat e-learning op een doeltreffende en procesmatige manier wordt ingevoerd. Zo is communicatie met de deelnemers van groot belang en is het opnemen van de e-learning in het programma Introductie nieuwe medewerkers ten zeerste aan te bevelen. In onze cursus Security Awareness Officer leert u hoe u een compleet awarenessprogramma vormgeeft, begeleidt en uitvoert.

Cursusmateriaal

De e-learning gaat uit van opbouw van kennis gevolgd door een praktische werkvorm in de vorm van oefeningen. Na afronding van de e-learning kan het officiële internationale ECDL examen gedaan worden waarbij de cursist een internationaal erkend Security Awaress diploma ontvangt.

ECDL Nederland is onderdeel van de Nederlandse Associatie voor Examinering en werkt met steun van de onafhankelijke ICT-beroepsvereniging Ngi-NGN. De E-Learning Security & Privacy is het vervolg op het zng. Europees Computer Rijbewijs.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Introductie: wat is informatiebeveiliging & privacy?
 • Social engineering
 • Omgang met social media
 • Persoonsgegevens, Wet datalekken
 • Wachtwoorden
 • Clear desk
 • Printen
 • Ontvangen bezoekers
 • Omgaan met mobiele media (tablet, telefoon)
 • Omgaan met informatie in een café / trein
 • Draadloze netwerken
 • Wat is een incident?
 • Hoe ga ik om met een incident en waar meld ik dit?

De e-learning gaat uit van opbouw van kennis gevolgd door een praktische werkvorm in de vorm van oefeningen. Na afronding van de e-learning kan het officiële internationale ECDL examen gedaan worden waarbij de cursist een internationaal erkend Security Awaress diploma ontvangt.

 • 30 minuten zelfstudie
 • Cursismateriaal eenvoudig aangepast aan uw specifieke wensen
 • Het cursusmateriaal bestaat uit toegang tot de online e-learning omgeving van de Security Academy.
 • De e-learning kan aangepast worden aan uw eigen situatie met bijvoorbeeld plaatjes, linkjes naar het interne beleid, etc.

E-learning informatie contactformulier