Johan Bakker

Johan Bakker is al meer dan 15 jaar werkzaam in het Information Security en Business Continuity vakgebied, als consultant, beleidsadviseur en tot 2012 als CISO van KPN. Sinds 2012 is Johan actief als zelfstandig consultant en docent.

Hij is docent van een aantal CISSP modules en de module Organising Information Security van de ISME post-hbo opleiding. Gedurende de lessen zal Johan de stof met de nodige anekdotes uit de praktijk tot leven brengen om daarmee de praktische toepasbaarheid te vergroten.

Johan is er van overtuigd dat theorie alleen van waarde is, wanneer deze in de praktijk gebracht kan worden op een wijze die past binnen uw organisatie. Het is daarom van groot belang dat u uw organisatie begrijpt, in termen van businessdoelen, drijfveren en cultuur.

Bij het geven van een opleiding zal Johan zal de stof uitleggen, bediscussiëren en er op reflecteren totdat de stof door studenten zodanig begrepen wordt, dat ze er in de praktijk binnen hun eigen organisatie ook echt mee uit de voeten kunnen.