We krijgen als Security Academy hier vaker uiteenlopende vragen over. PE staat voor “Permanente Educatie” en CPE voor “Continuing Professional Education”. Twee termen die hetzelfde inhouden. We zullen het hier verder PE noemen.

Wat zijn eigenlijk PE punten?

Het doel van PE is de kennis en vaardigheden van een deskundige op peil te houden en te vergroten (verbreden/verdiepen), waarmee de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd.

PE-punten kunnen onder meer worden behaald door het volgen van cursussen (maar vaak ook het geven!), het schrijven van een artikel of boek, het bijwonen van presentaties, het deelnemen aan vaktechnisch overleg, het deelnemen aan een commissie etc.

De diverse (beroeps-)organisaties kijken verschillend aan tegen wat nu wel of niet gezien wordt als investering in de eigen kennis. Ook verschillen de reglementen waaraan de leden en soms ook opleiders moeten voldoen.

In zijn algemeenheid is 1 uur studielast gelijk aan 1 PE punt.

Deelt de Security Academy ook PE punten uit?

Nee, strikt genomen niet. Wij zijn opleider en geen beroepsorganisatie. We stimuleren uiteraard wel dat professionals zich continu ontwikkelen. Dat doen we met onze opleidingen en ook met events als Security Academy Unlocked.

We geven aan het eind van de cursus/opleiding een certificaat van deelname met daarbij de vermelding van de studielast. De meeste beroepsorganisaties accepteren dit als een bewijs dat de inspanning is geleverd.

Wie gaan er dan wel over PE punten?

Beroepsverenigingen en verwante organisaties zijn de “eigenaren” van hun eigen (!) PE-punten systeem. Dit kunnen organisaties van financieel deskundigen zijn, maar ook artsen of advocaten. Voldoen aan het PE-punten reglement van deze beroepsverenigingen en verwante organisaties biedt, naast de borging van uw inhoudelijke kennis, tevens het behoud van uw titel, plaats in een relevant register of zelfs het lidmaatschap van de vereniging.
Binnen “het security domein” kennen we onder meer:

Al deze partijen hebben dus hun eigen regels. Op de respectievelijke websites vindt u meer informatie, onder meer over hun specifieke eisen.

Wij richten ons als Security Academy op het geven van goede opleidingen en verstrekken u de informatie over de (gemiddelde!) studielast. Specifieke vragen over toekenning van PE punten kunt u dus het beste vragen bij de instelling waar u onder valt, bij wilt horen of belang bij heeft.

Heeft u toch een vraag aan ons? Bel of mail ons gerust.