Waarom kiezen voor een incompany-cursus?

“Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.”

-Aristoteles

Actueel lesmateriaal

Uitgebreid lesmateriaal, aangeboden via onze online student portal waar u ook veel aanvullend materiaal vindt

Breed aanbod

De mogelijkheid om cursussen specifiek aan de wensen van uw organisatie aan te passen

Online, op locatie of in Woerden

Een incompany kan zowel online, bij ons in Woerden als bij u op locatie worden gegeven

Praktijkdocenten

De Security Academy werkt samen met verschillende docenten uit de praktijk. Bij elke incompany-opdracht wordt de meest geschikte docent voor u geselecteerd

Incompany cursussen

Al onze cursussen kunnen ook incompany door ons worden verzorgd. Ook is het mogelijk om cursussen af te stemmen op de eisen die uw organisatie stelt. Wij kunnen snel en goed een cursus aan uw wensen aanpassen omdat wij over een eigen cursusontwikkelcentrum beschikken. Het cursusmateriaal is modulair opgebouwd en bestaat inmiddels uit meer dan 120 lesmodules. We kunnen samen bekijken welke modules aansluiten bij uw behoefte en wat de gewenste duur en planning is. In een intakegesprek met de hoofddocent zal de verdere detaillering plaatsvinden van welke onderwerpen met welke diepgang en vanuit welke invalshoek behandeld zullen worden.

Doelgroepen

In veel van onze open inschrijvingen zitten vaak mensen met meerdere achtergronden in één cursusgroep bij elkaar. Dit geeft leuke interactie en bevordert het leren van elkaar. Bij incompanytrainingen wordt vaak voor een aanpak gekozen die specifiek gericht is op de aspecten die spelen binnen de eigen organisatie. Bijvoorbeeld gezien vanuit de invalshoek van:

  • Hoger Management
  • Middle management
  • Projectleiders
  • Consultants
  • Gebruikers
  • Specialisten

Train the trainer

Wanneer een organisatie veel mensen wil opleiden kan ook gekozen worden voor een aanpak waarbij wij interne kandidaten opleiden tot trainer voor de specifieke training. Veelal wordt deze aanpak ingezet voor het trainen van de gebruikersorganisatie, bijvoorbeeld ten aanzien van security awareness of privacy awareness. In een paar dagen wordt de hiervoor benodigde vakinhoud overgedragen aan de beoogde trainers. Tijdens een afsluitende sessie wordt ten slotte ingegaan op didactische vaardigheden, leerdoelen, werkvormen, leerstijlen en presentatievaardigheden.

Cursusdata & groepsgrootte

Veelal adviseren wij een groepsgrootte te hanteren van maximaal 12 personen. Hierdoor is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Bij cursussen die meer dan drie dagen duren bevelen wij aan om qua planning één vaste dag per week te kiezen en de cursus te verspreiden over een aantal weken. Hierdoor wordt een beter leerrendement bereikt en blijft er in de rest van die week tijd over voor de werkzaamheden van de deelnemers. De exacte planning wordt altijd in overleg met u opgesteld.

Locatie

Afhankelijk van de situatie en uw wensen kunnen wij de opleiding op uw locatie laten plaatsvinden, op onze locatie of “ergens in het veld”. Iedere locatie heeft zo zijn voordelen. De uiteindelijke doelen van de opleiding (kennisopbouw, training van vaardigheden, creëren van awareness, teambuildingaspecten, etc.) kunnen ondersteund worden door het kiezen van de juiste locatie. Wij adviseren u graag op basis van onze ervaring.

Offerte aanvragen