Dennis Boerboom

Dennis heeft meer dan 30 jaar ervaring in de IT en sinds de laatste 15 jaar werkt hij in de informatiebeveiliging, o.a. als Information Security Officer, Security Consultant en als trainer.

Dennis vertaalt theorie naar de praktijk met een daarbijhorende pragmatische aanpak. Belangrijk hierbij is dat de student niet alleen wordt voorzien van de noodzakelijke kennis, maar ook weet dat de praktijk soms net anders kan zijn. De begrippen communicatie, samenwerking en het denken in oplossingen zijn speerpunten die worden meegegeven.

Tijdens de training CISSP geeft Dennis de studenten niet allen inzicht in de CISSP domeinen, maar ook in informatiebeveiliging in het algemeen. Vragen als: “Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?” en “Hoe kan het in de praktijk worden toegepast?” komen dan ook veelvuldig aan bod. Deze werkwijze is niet alleen bruikbaar voor het behalen van een examen en certificering, maar ook in de (toekomstige of huidige) werkomgeving.