Edo-Jan Koster

Edo-Jan heeft in de afgelopen 25 jaar een brede ervaring opgedaan bij diverse grote IT bedrijven, zoals KPN, Raet en PinkRoccade. Rode draad daarbij zijn de bedrijfsprocessen en de aansluiting daarvan op het informatielandschap. De laatste 10 jaar is Edo-Jan werkzaam als Lead Auditor bij DEKRA op het gebied van Informatiebeveiliging, kwaliteit, IT servicemanagement en continuity management. Daardoor heeft Edo-Jan veel kennis van zowel de bedrijfsmatige kant als de toetsende en toezichthoudende kant.

Tijdens opdrachten richt Edo-Jan zich de laatste jaren op compliancy met de onderliggende normen, zoals de ISO en NEN normen, echter wel steeds met oog voor de organisatiedynamiek en de organisatievraagstukken.

Daarbij weet hij een goede balans te vinden tussen de letter en de geest van de normen. Vanuit de diverse functies die Edo-Jan heeft gehad, zoals Consultant, projectmanager en Unit manager, heeft hij veel kennis op gedaan vanuit verschillende aspecten van het bedrijfsleven.

Daarbij helpt het dat Edo-Jan nieuwsgierig en geïnteresseerd is en de kennis die hij bij bedrijven vergaart absorbeert. Daardoor kan Edo-Jan de theorie vaak goed koppelen aan ervaringen vanuit zijn eigen werkverleden en sprekende voorbeelden vanuit de eigen werkervaring gebruiken om de theorie ‘sprekender’ te maken.

Doordat Edo-Jan kennis heeft vanuit de praktijk door zijn werk als adviseur, projectleider en manager, maar ook vanuit de kant van de toetsende kant als Lead Auditor kan Edo-Jan vraagstukken vanuit een breed perspectief beschouwen. Edo-Jan heeft zijn werkzaamheden bij veel verschillende bedrijven en organisaties gedaan, zowel bij grote als bij kleinere bedrijven en zowel bij de (semi)overheid als in het bedrijfsleven. Daar heeft hij veel kennis opgedaan en ook de verschillen en overeenkomsten in de bedrijven gezien en kan goed aansluiting vinden bij de cursisten.

Deze kennis en ervaringen wil Edo-Jan ook graag delen tijdens trainingen en opleidingen om zo de theorie te kunnen koppelen aan de praktijk.

Het is voor Edo-Jan belangrijk dat kennis gedeeld wordt op een natuurlijke manier, dat er mogelijkheid om te discussiëren en dat er daardoor uitwisseling van kennis mogelijk is binnen de groep. En niet te vergeten dat er op momenten ook gelachen kan worden. Mensen moeten zich comfortabel voelen en weggaan met het gevoel dat ze een leuke en leerzame opleiding hebben gehad en dat ze weer een beetje wijzer zijn geworden.