Eugenie Verhaar

Eugenie heeft ervaring op veel deelgebieden van de ICT. Zoals ICT-consultant, projectleider (softwareontwikkelaar en implementatie), inkoper, ICT-beleidsmedewerker. Sinds 2010 heeft zij zich meer en meer gefocust op de informatiebeveiligingsaspecten van de ICT. Voor diverse organisaties en bedrijven vervult zij de rol van Security Officer en /of Functionaris Gegevensbescherming. Ook ondersteunt zij organisaties met de voorbereidingen op een certificering tegen de ISO 27001 en /of de NEN 7510.

Eugenie is als docent betrokken bij de trainingen over de ISO 27001, Information Security en Privacy & Data Protection. Zij is een enthousiaste spreker, die in haar trainingen veel ruimte geeft voor interactie. Door haar ruime werkervaring is zij in staat om de theorie te verbinden met de praktijk. Cursisten kunnen makkelijker de stof tot zich nemen en toepassen in de praktijk.

Eugenie zoekt altijd de verbinding van de theoretische kennis met de praktijk. Zij moedigt deelnemers aan om praktijkvoorbeelden in te brengen. Verder heeft zij aandacht voor het creëren van een prettige sfeer, met humor en onderlinge interactie als belangrijke ingrediënten.