Martin Goudzwaard

Martin is zelfstandig ondernemer op het snijvlak van Informatiebeveiliging en Organisatieontwikkeling. Onder het motto: “Mensen maken het verschil” is hij gespecialiseerd in de verbetering van de performance en effectiviteit van teams en organisaties.
Martin heeft een brede ervaring als peoplemanager, trainer, adviseur en talentontwikkelaar binnen Defensie en uiteenlopende overheids- en commerciële organisaties.

Martin is te typeren als een vakbekwame, ervaren en mensgerichte professional. Een zelfstandige senior die werkt met een sterk gevoel voor politieke verhoudingen, betrouwbaar en in balans. Martin is een veel bevlogen docent van de information security management track én geeft daarbinnen ook les in de meer bestuurlijke en beleidsmatige modules. Daarnaast heeft hij als specialiteit: security awareness. Zijn jarenlange ervaring en mensgerichte aanpak maken dat de tijdens de opleidingen opgedane kennis daadwerkelijk toegepast kan worden in de praktijk.

De door Martin verstrekte kennis, gebruikte werkvormen en casuïstiek komt rechtstreeks uit de praktijk. In zijn lesmateriaal is samenhang aanwezig tussen de ‘lessons learned’ uit het verleden en de actualiteit van het ‘hier en nu’, om van daaruit de kunnen bouwen aan de toekomst van morgen. Daarbij is er aandacht voor de differentiatie die in cursusgroepen aanwezig is. Elke deelnemer krijgt de aandacht die hij/zij verdient.

Kwaliteit staat bij Martin voorop. De kwaliteit van al het lesmateriaal, maar ook van het totale leerproces dat met deelnemers wordt doorlopen. Vanaf de intake waarin deelnemers hun wensen kenbaar maken tot en met de nazorg rond diploma’s en certificaten. Dat betekent naast het managen van het uitvoeringsproces vooral ook het managen van de verwachtingen van deelnemers. Zodat deelnemers als ambassadeurs van de Security Academy de deur uit gaan.