Michael Pols

Michael heeft meer dan 10 jaar ervaring in risicomanagement, security management, privacy en governance. Met een achtergrond in Communicatiesystemen en Business Administration werkt Michael vooral op het snijvlak van business en IT. Michael heeft zijn ervaring opgedaan binnen de publieke sector en professional services (BIG4). Vanuit professional services heeft hij werkzaamheden uitgevoerd bij multinationals in verschillende sectoren. Als zelfstandig consultant is Michael de afgelopen jaren werkzaam als interim Security & Privacy Officer.

Michael is in staat vanuit de inhoud de verbinding te leggen en de vertaalslag te maken tussen security en bedrijfsvoering. Door de  combinatie van technische kennis, bedrijfsmatige inzichten en managementvaardigheden, is hij in staat om onderwerpen op een pragmatische manier te benaderen. Hierop ligt ook in het lesgeven bij de Security Academy de nadruk.

Michael is als docent en ontwikkelaar betrokken bij de Data Protection Foundation, Data Protection en Privacy Practitioner en Information Security Management cursussen bij de Security Academy.

Michael is doelgericht en streeft naar pragmatische oplossingen die passen binnen de organisatiecultuur en die optimaal aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie. Deze boodschap vormt door de lessen heen vaak ‘de rode draad’. De aansluiting vinden op wat passend is bij uw organisatie is een belangrijk onderdeel van succes bij de implementatie van onderwerpen als informatiebeveiliging en privacy.

Michael’s lessen kenmerken zich door enthousiasme voor het vakgebied en een no-nonsense kijk op de verschillende onderwerpen die daarbij aan bod komen.

Daarbij koppelt hij de inhoud graag aan voorbeelden en herkenbare anekdotes uit de praktijk. De toepasbaarheid van oplossingen binnen organisaties vormt altijd het uitgangspunt.