Henk-Jan van der Molen

Als docent bij Security Academy stelt Henk-Jan dat Informatiebeveiliging als eiland ineffectief is. Om resultaten te bereiken moet synergie worden gevonden op verschillende gebieden: lopende projecten, IT beheer, het lijnmanagement en – niet op de laatste plaats – de medewerkers. Elke organisatie heeft zijn eigen context en cultuur. Wat werkt bij één organisatie, moet mogelijk worden aangepast voor een andere organisatie. Dat vergt kennis, ervaring, inzicht en flexibiliteit. Met die waarden verbindt Henk-Jan theorie met de praktijk.

Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven heeft Henk-Jan bijna 25 jaar ervaring opgedaan door functies te vervullen in verschillende vakgebieden: IT, consultancy, privacy, projectmanagement en Informatiebeveiliging. Henk-Jan heeft elektrotechniek gestudeerd, aangevuld met systeemontwikkeling, projectmanagement en hij is gecertificeerd als CISSP en CISM. Henk-Jan was in 2002 een van de eerste privacyfunctionarissen in Nederland en hij heeft zich in het bestuur van het NGFG ingezet om deze functie verder te professionaliseren. Daarna was hij bij de Inspectie Leefomgeving en Transport het aanspreekpunt voor de beveiliging van de Digitale Tachograaf.

Henk-Jan gelooft in actief kennis delen en heeft ruim twintig artikelen gepubliceerd over verschillende onderwerpen in de IT, project- en programmamanagement, informatiebeleid, audits en Informatiebeveiliging. De toenemende druk op Cyber Security vergroot het belang van een effectieve en efficiënte beveiliging. In IT projecten moet beveiliging zo vroeg mogelijk op de agenda komen en blijven. Organisatorische maatregelen en techniek moeten naadloos in elkaar grijpen. Henk-Jan verbindt de lesstof met die visie en voorbeelden uit de praktijk.

Bekijk hier een talk van Henk-Jan tijdens NL-Secure over zijn visie op de risico’s van Artificial Intelligence.