Oscar Koeroo

Als CISO Concern van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport definieert Oscar de informatiebeveiligingsstrategie, organiseert en stuurt de informatiebeveiliging van de organisatie overeenkomstig de behoeften en de risicobereidheid van de organisatie. Het aandachtsgebied van een Concern CISO is het gehele departement, inclusief alle VWS organisaties. Hij toetst de stand van zaken bij alle concernonderdelen, rapporteert over de voortgang en legt verantwoording af over de informatiebeveiliging.

Oscar combineert het dieptechnische met het beleidsmatige en strategische. Voorheen heeft Oscar 8 jaar gewerkt bij KPN als adviseur namens de CISO in overheidsrelaties op cybersecurity gebied, team leider beleidsontwikkeling en business continuity management, beleidsmaker en professioneel hacker in het KPN Redteam.

Voor KPN heeft Oscar 10 jaar gewerkt bij Nikhef, het Nationaal instituut voor subatomaire fysica, in de ontwikkeling van een mondiale Grid Computing infrastructuren met als doel om de grootste natuurkunde onderzoeken te ondersteunen in hun reken- en dataverwerkingsuitdagingen op een veilige manier.

Het thema van cryptografie is een rode draad door Oscar’s carrière heen. Dit is begonnen in de Nikhef tijd, omdat het beveiligingssysteem daar gebaseerd is op PKI. In de KPN tijd is Oscar verantwoordelijk geweest voor het KPN Security Policy cryptografie beleid, gedelegeerd eigenaar van meerdere interne CA’s en grondlegger van modernisatie op dit vlak. Ook bij incidenten is hij betrokken bij incidenten en projecten die kennis en expertise nodig hebben gehad op dit vlak.