Sjoerd van der Schuit

Na ongeveer 20 jaar werkzaam te zijn geweest als legerofficier heeft Sjoerd de overstap naar de brandweer Den Haag gemaakt als plaatsvervangend commandant. Daarna werd hij Regionaal Commandant in Limburg-Noord. In deze laatste functie heeft hij vele crises en rampen bestreden. Als operationeel leider heeft hij een grote ervaring in de aanpak van crisis en de advisering van het lokale bestuur en professionals.

Sjoerd is een professional met een grote ervaring hoe een crisis aan te pakken vanaf het eerste moment tot ver in de herstelfase wanneer het herstel van de normale gang van zaken juist belangrijk is.

De fouten die bij crisis en rampen worden gemaakt zijn zo automatisch dat zelfs de lessen uit de geschiedenis nauwelijks helpen om ze te voorkomen. Wat wel helpt is training, training en training én iemand die je helpt te evalueren wat goed is en wat verbetering behoeft. Sjoerd is een expert in dit vakgebied en heeft grote aandacht voor de leerbehoefte van de studenten.

Voor Sjoerd staan de studenten voorop. Hij stimuleert ze na te denken over hun acties. Een leerproces waarbij fouten welkom zijn en reflectie op persoonlijk gedrag essentieel is.

Sjoerd van der Schuit