IT-Security Expert

Behaal het officiële Post-HBO registerdiploma en voer de titel S-ITSE

Inleiding

Organisaties worden voor hun bedrijfsvoering in steeds grotere mate afhankelijk van een goed functionerende IT-omgeving. Een verstoring in die omgeving betekent tegenwoordig per definitie een verstoring van de bedrijfsprocessen. Bovendien vertegenwoordigt de informatie die binnen die omgeving gebruikt en uitgewisseld wordt een steeds groter deel van de waarde van de organisatie. Het wordt dus steeds belangrijker voldoende aandacht te besteden aan de beveiliging van zowel de IT-omgeving zelf, als de informatie die erin besloten ligt.

 

Met de Post-HBO IT-Security Expert certificering en internationaal erkende S-ITSE titel op zak bent u een officieel erkend IT-Security professional en toont u aan dat u de beveiliging van zowel de IT-omgeving zelf als de informatie die erin besloten ligt in opzet, uitvoering en borging kunt inrichten en aansturen.

 

Doordat de lessen per week worden gegeven en maximaal twee domeinen per week behandeld worden, is er voldoende gelegenheid om de informatie uit te diepen en u eigen te maken zodat u de lesstof in de praktijk ook daadwerkelijk kunt toepassen. Na 15 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen en ontvangt u het Post-HBO diploma en internationale titel S-ITSE na goedkeuring van uw praktijkopdracht.

 

Doelgroep

Deze opleiding gaat echt de diepte in en is dan ook bedoeld voor beheerders van netwerken, netwerkapparatuur, systemen, applicaties, diensten en databases. Tevens is deze cursus bijzonder nuttig voor medewerkers van een Security Operations Center of Incident Response Team die voor hun werkzaamheden dienen te beschikken over technische kennis van onderwerpen als monitoring en sporenonderzoek in het digitale domein. 

 

Voorkennis

De IT-Security Expert is een medior/senior-level opleiding. S-ITSP, CISSP of een vergelijkbare vooropleiding is aanbevolen voordat u deelneemt aan deze opleiding. 

 

Gezien het hoge niveau van de cursus en het maatwerk dat bij het aanbieden van deze cursus komt kijken, vindt voorafgaand aan de cursus een intake plaats. Gedurende deze intake wordt het kennis- en ervaringsniveau van de student vastgesteld, wordt besproken welke doelen de student zichzelf wil stellen en wordt overlegd wat een daarbij passend keuzepakket zou kunnen zijn.

 

De voertaal binnen deze cursus is Engels. Dit geldt zowel voor het lesmateriaal als de taal die wordt gesproken door de docenten. Indien er in een groep uitsluitend Nederlandstalige studenten zitten kan er tijdens de lessen Nederlands worden gesproken.

 

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële SECO-Institute cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute officiële cursusmateriaal 
 • Het SECO-Institute online IT-Security Expert examen
 • Registratie in het Post-HBO register Nederland
 • Catering

Examen en certificering

Expert level van het IT-Security Certificeringsprogramma van SECO-Institute

De IT-Security Expert opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program. De IT-Security Expert opleiding is het derde level uit het Cyber Security & Certification program. Na het behalen van de Expert titel (S-ITSE) kunt u de S-CITSO titel aanvragen wanneer u over genoeg werkervaring beschikt.

 

Het officiële SECO-Institute examen wordt online afgenomen en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en hier vindt u meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat. Hiernaast dient een praktijkgerichte afstudeeropdracht uitgevoerd te worden, waarin men moet laten zien het geleerde toe te kunnen passen.

 

Het examen zit inbegrepen bij de opleiding en na succesvolle afronding van dit examen ontvangt u het certificaat "IT-Security Expert" van het SECO-Institute en kunt u uw S-ITSE titel en digitale badge aanvragen. Als u vervolgens binnen een jaar het werkstuk succesvol afrond wordt u hierna in het register Post-HBO Nederland van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) ingeschreven.

Exameninformatie

 • Taal examen: Nederlands
 • Type examen: Online examen (u dient dit examen zelf te reserveren, hier vindt u meer informatie over hoe dit werkt)
 • Type vragen: 10 meerkeuzevragen, 6 open vragen en 2 cases
 • Examentijd: 180 minuten

Prijs

De cursusprijs bedraagt €9.950,− exclusief BTW.

 

Programma

Het programma van deze cursus bestaat uit 3 fasen, namelijk een korte kernfase waaraan alle studenten deelnemen, een fase waarin studenten zichzelf kunnen specialiseren, en ten slotte een integratiefase waarin kennis die voor alle studenten relevant is wordt aangereikt.

 

Binnen de specialisatiefase kiezen studenten in overleg met de hoofddocent die modules die het beste passen bij de doelen die ze voor zichzelf hebben gesteld. De omvang van deze fase kan per student enigszins variëren, maar de totale cursusduur mag nooit korter worden dan het vastgestelde aantal nominale contacturen (108), tenzij er sprake is van vrijstellingen. De hoofddocent legt het overeengekomen programma vast in een cursusplan dat aan student beschikbaar wordt gesteld. Dit cursusplan dient binnen 1 jaar doorlopen te worden.

 

Opleidingsdata & inschrijven

Modules

 • Module 1 - kernfase - Introduction IT Security
  • What is it, and why is it so important?
 • Module 4 - kernfase - Network filters in a IP-network

  Wifi

  • The most important protocols
  • The Security of WiFi-networks

  Logging and monitoring

  • Logging best practices
  • Monitoring best practices
 • Module 5 - Specialisatiefase - IPv6
  • The most important protocols
  • IPv6 in a security context
 • Module 6 - Specialisatiefase - Network filters in detail
  • Firewall Intrusions
  • Detection and Prevention Systems
  • Next Generation Firewalls / Deep Packet Inspection
  • VPN
 • Module 7 - Specialisatiefase - Networkservices
  • IPsec
  • Network Acces Control
  • RADIUS Kerberos 802.1x DNS & DNSec
 • Module 8 - Specialisatiefase - Windows Security
  • Build in security services
  • Hardening of Windows
  • Logging of Windows
 • Module 9 - Specialisatiefase - Linux Security
  • Build in security services
  • Hardening of Linux
  • Logging of Linux
 • Module 10 - Specialisatiefase - Mac OS X
  • Build in security services
  • Hardening of Mac OS X
  • Logging of Mac OS X
 • Module 11 - Specialisatiefase - Database Security
  • RDBMS Security Mechanisms
  • Securing databases
  • Logging in databases
 • Module 12 - Specialisatiefase - Application Security
  • Security aspects of traditional client-server applications
  • Security aspects of webservers and webapplications
  • OWASP
 • Module 13 - Specialisatiefase - Deepening Identity and Access Management
  • Further elaboration of the most used methods
  • Identity and Access Control in Windows
  • Identity and Access Control in Linux
  • Identity and Access Control in iOS
  • Identity and Access Control databases
  • IAM Tooling
 • Module 14 - Specialisatiefase - Deepening Crypto
  • Protocols and use of it
  • PKI
  • Vulnerabilities
 • Module 15 - Specialisatiefase - Deepening Hacking
  • Hacking of networktraffic and networkdevices
  • Hacking of systems
  • Hacking of WebApps and Mobile Apps
 • Module 16 - Specialisatiefase - Deepening logging and monitoring
  • Loganalyse
  • Traffic analyse
  • Host Integrity Monitoring Systems
  • SIEM
  • Honeypots
 • Module 17 - Specialisatiefase - Forensics
  • Basics knowledge of forensics
  • Trace evidence within networks
  • Trace systems
  • How to handle technical content with the most common types of incidents
 • Module 18 - integratiefase - Security Assessment
  • Threat modeling
  • Assessments perform and interpret
 • Module 19 - integratiefase - Deepening Incident Management

  Further elaboration of the process:

  • Classification
  • Detection
  • Altering
  • Follow up
  • Recovery
  • Reporting
  • Relationship with Asset Owners and Service Managers
 • Module 20 - integratiefase - Practicum

  Create architecture plan for the security of the IT enviornment of the organization model Bicsma

 • Practice exam
  • Mock exam
 • Exam

  Het examen bestaat uit meerkeuzevragen, open vragen, cases en een afsluitende praktijkopdracht. De benodigde kennis voor het examen wordt in de cursus behandeld.

 • Praktische informatie

  • Cursusduur: 15 lesdagen
  • Per week één lesdag zodat u voldoende tijd heeft de stof eigen te maken
  • Het officiële SECO-Institute cursusmateriaal wordt via de Online Student Portal aangeboden
  • Het officiële SECO-Institute examen zit inbegrepen bij de cursus
  • U krijgt een kortingsbon waarmee u of een collega 10% korting krijgt op vervolgcursussen
  • Studiebelasting: 208 uur, als volgt opgebouwd
   Contacturen: 105 uur (vijftien dagen van 8 uur, minus pauzes)
   Zelfstudie: 60 uur verspreid over de gehele cursus
   Werkstuk: 40 uur
   Examenduur: 3 uur
  • Onderdeel van de Information Security certification track van het SECO-Institute
  • Officieel geaccrediteerd bij het CPION

  Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

  Anderen bekeken ook

  Uw Internet Explorer versie is verouderd.

  Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

  Upgrade uw browser naar de laatste versie van Internet Explorer 8 of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome.