Door de Coronacrisis zijn wij,  (en veel collega opleidingsinstituten met ons), volledig over gegaan naar online learning. Nu hadden wij al ervaring met Online learning. Veel van onze examens waren al online en naast onze reguliere klassikale trainingen waren wij al bezig om een virtuele lesomgeving als een extra service aan te gaan bieden. Hierdoor hebben we het een en ander kunnen testen. Ervaring waar we nu heel blij mee zijn! Een traject als dit wordt normaal gesproken over een langere periode uitgesmeerd, maar nu gingen we in één klap om.

We zijn nu ruim een week (maart 2020) uitsluitend online aan het lesgeven en we willen graag onze ervaring delen. Enerzijds om de mogelijkheden helder te maken voor  onze reeds ingeschreven en/of toekomstige cursisten. Anderzijds om andere universiteiten, hogescholen en collega opleiders te helpen.  Wellicht kunnen we allemaal leren van onze ervaring.

We zijn dankbaar voor alle positieve reacties en de flexibiliteit van cursisten, opdrachtgevers en onze docenten. Een verandering als deze is niet niks, maar wij vinden het fijn dat we er op deze manier samen op een positieve manier mee om kunnen gaan.

Online omgeving

Allereerst de online omgeving.  Deze is erg belangrijk. Dit is waar alle cursisten en de docent samenkomen om de les te volgen en geven. Goede werking en een prettige uitstraling zijn essentieel. Door de virtuele omgeving zo veel mogelijk te laten lijken op een normaal klaslokaal, wordt de leerervaring vergroot. Alles kunnen doen en zien wat je in een normaal klaslokaal ook kunt. Denk daarbij aan:

 1. Het bekijken van de slides
 2. Vragen stellen aan de docent én aan mede cursisten
 3. Aantekeningen maken terwijl je de les volgt
 4. Het bekijken van aanvullend lesmateriaal zoals video’s of templates
 5. Het uitvoeren van groepsopdrachten

Wanneer je bij ons een cursus online volgt, is het dus net alsof je in een écht klaslokaal zit! Alleen de normaal zo lekkere lunch ontbreekt…

De docenten

Docenten moeten goed te zien en te verstaan zijn. Investeer daarom in een goede webcam en microfoon en zorg dat de docent een goede en stabiele internetverbinding tot zijn of haar beschikking heeft. Ga er niet vanuit dat dit allemaal naar behoren werkt, test dit ook uitvoerig!

Zorg er voor dat de docent weet hoe de online omgeving werkt. Om goed les te geven is het voor een docent belangrijk dat hij of zij zich comfortabel en vertrouwd voelt in en met de omgeving. Ook voor de docenten is het belangrijk dat het virtuele klaslokaal zo natuurlijk mogelijk aanvoelt.

Onlangs heeft een van onze docenten zijn eerste ervaringen gedeeld met het online lesgeven. Lees hier zijn verhaal:

“Een cursus met 8 cursisten, ze hadden allemaal de webcam aan. Omdat ze elkaar in beeld hadden, , ontstond er vrij veel interactie,. Het lesgeven was eigenlijk zoals normaal, alsof we in Woerden in een klaslokaal zaten!

De groepsopdrachten, normaal individueel, hebben we klassikaal gedaan. Daardoor verliepen de opdrachten wat sneller. Het werkte voor iedereen om de aandacht en het overzicht te houden.

Ik vond het wel inspannend. Aan het eind van de middag, wanneer iedereen wat vermoeid raakt, merk je dat de respons iets terug loopt. Dan moet je als docent toch extra je best doen om iedereen erbij te houden.

De terugkoppeling van de cursisten was erg goed. Zij waren zelf ook positief verrast door het resultaat.

Een aandachtspunt bij deze manier van lesgeven is dat je elkaar moet laten uitspreken. Een beetje vergader discipline helpt dan, of een niet al te grote groep.”

De cursisten

Deze manier van les krijgen is nieuw voor veel cursisten. Vragen goed en snel beantwoorden neemt eventuele twijfels weg. Denk hierbij aan een handleiding zodat het voor alle cursisten duidelijk is hoe ze in het virtuele klaslokaal terecht komen, wat ze er voor nodig hebben en hoe het werkt.

Wij versturen een duidelijke handleiding waarin we dit alles uitvoerig beschrijven. Een optie is  om dit ook als video aan te bieden. Daarnaast ontvangen alle cursisten bij aanvang van de cursus een link waarmee ze kunnen deelnemen aan de opleiding. Zo kan er niets fout gaan. Verder zitten onze client support medewerkers, met name bij de start van een cursus, klaar om vragen of problemen direct te tackelen.

Natuurlijk kunnen de cursisten zelf ook het een en ander doen om goed voorbereid te zijn. Hieronder een aantal tips om alles uit jouw online leerervaring te halen:

 1. Zorg voor een goede, stabiele internetverbinding.
 2. Zorg voor een microfoon en een webcam zodat je écht de interactie kunt volgen en kan aangaan.
 3. Zoek een comfortabele afgezonderde ruimte, met zo min mogelijk afleiding.
 4. Participeer in groepsdiscussies en stel vragen wanneer iets onduidelijk is.
 5. Neem regelmatig een pauze, vraag hier ook om bij de docent wanneer je er aan toe bent en eet en drink tussendoor voldoende.
 6. Behandel een online les hetzelfde al een les in een klaslokaal, blijf gemotiveerd en houd je focus.

Bekijk hier ons volledige cursusaanbod!