Informatie

 • 3 opeenvolgende cursusdagen inclusief 2 overnachtingen

 • €4.950,- exclusief btw

Inschrijven

Is dit de cursus voor u?

Wanneer u niet zeker bent van uw keuze, kunt u studieadvies aanvragen.

Opleidingsadvies

Voor wie

 • U wilt binnenkort de CISO-rol gaan vervullen of bent hier net mee gestart

 • U bent een ervaren CISO maar bent opzoek naar een fris perspectief

 • U bent toe aan het versnellen van de leerprocessen van allerlei zaken waar u tegenaan loopt als CISO

Leer hoe u invloed uit kunt oefenen op de bestuurslaag

Inleiding

De CISO Masterclass is een com­pacte, intensieve, hands-on training van drie dagen. Tijdens deze training gaan de deelnemers ontdekken hoe zij invloed uit kunnen oefenen op de bestuurslaag. Deze praktijkgerichte masterclass legt veel nadruk op het verband tussen de aangeboden stof en de eigen situatie en organisatie.

De CISO opereert op het grensvlak tussen business en techniek en moet de samenhang tussen die twee werelden zien te doorgronden. Aansluiting en draagvlak bij de business vinden is een absolute randvoorwaarde voor succes en helpt u om een win-win situatie voor beide werelden te creëren.

Wanneer information security zicht­baar de bedrijfs­doel­stel­lingen onder­steunt en de business daadwerkelijk helpt haar strategie te realiseren, ontstaat er draag­vlak binnen de organisatie; information security wordt dan niet meer ervaren als “last” maar als een “enabler”.

Hoe dit het beste gedaan kan worden verschilt per sector, organisatie en bedrijfscultuur. Het is doorgaans een leerproces van vallen en opstaan, waarbij er voortdurend lessen getrokken kunnen worden uit de opgedane ervaringen en er opnieuw een richting kan worden gekozen.

De CISO Masterclass valt onder verantwoordelijkheid Dick Brandt en Johan Bakker (CISO Masterclass BV.). Zij hebben beiden meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven, volop opererend op het grensvlak van techniek en business.

Hun persoonlijke ervaringen, en de ervaringen van anderen, zijn op een rij gezet en daarmee is en curriculum van organisatiekunde, management­vaardigheden en persoonlijke skills samengesteld; zaken waar­van zij denken dat een CISO die zou moeten beheersen. Door hun ervaringen en kennis te delen, vaardigheden te laten oefenen, inzicht te geven in de krachten die er in organisaties spelen en heldere handvaten te bieden om hier mee om te gaan, versnellen zij het leerproces dat iedere CISO doorleeft aanmerkelijk.

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor personen die binnenkort de CISO-rol willen gaan vervullen of net gestart zijn, maar ook voor meer ervaren CISO’s die eens vanuit een nieuw, fris perspectief naar hun eigen rol binnen de organisatie willen kijken. Deze CISO Masterclass helpt u dit leerproces te versnellen, door maximaal gebruik te maken van ervaringen van anderen en van bestaande best-practices.

Voorkennis

Deze training is bestemd voor personen met een affiniteit voor techniek en de security hiervan. Daarnaast is het een pré als de cursist enige jaren ervaring in het security werkveld op tactisch of strategisch niveau heeft. Deze opleiding is een goed vervolg op de Information Security Management Expert opleiding. Het niveau van deze masterclass is hbo.

Cursusmateriaal

De bevindingen worden vastgelegd in een werkboek, zodat de cursisten na de CISO Masterclass naar huis gaan met hun eigen uitgewerkte aanpak, toegespitst op de eigen situatie; hun Meesterstuk. Terug op hun werkplek kunnen de cursisten daarmee direct aan de slag om de informatiebeveiliging in hun organisatie succesvol te verbeteren, in goede harmonie met de business en rekening houdend met het breder belang van de organisatie.

Er gelden geen specifieke toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan deze masterclass. Wel is enige jaren ervaring in het securitywerkveld op tactisch of strategisch niveau zeer gewenst om de masterclass effectief te laten zijn. Heeft u bij ons de Post-HBO opleiding Information Security Management Expert gedaan, dan is deze masterclass zeker een aanrader.

Na afronding van de cursus en het succesvol afleggen van uw Meesterproef ontvangt u een certificaat van deelname van CISO Masterclass BV.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Cursusmateriaal, managementboeken en trainingsmaterialen
 • Twee overnachtingen in  Landgoed Avegoor
 • Volledige verzorging op Landgoed Avegoor

Dag 1

Shared Values
De invloed van de kenmerken en waarden van uw organisatie op de information security beleving, de focus en de wijze van besturing.

Strategy
Welke bedrijfsstrategie en strategische doelen hanteert uw organisatie en hoe ondersteunt u deze met securitystrategie en doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau? Aan de hand van een overzicht van de verschillende strategische modellen vult u dit gedurende dit blok met de docenten en medecursisten zelf in.

Structure
Hoe is een organisatie opgebouwd, hoe functioneert die, hoe kunt u security hierin positioneren en hoe oefent u dan binnen die organisatie op zodanige wijze invloed uit dat u de doelen bereikt?

Dag 2

Stability
Op een actieve wijze ondervinden wat de invloed van houding, intentie, zelfvertrouwen en omgaan met je energie en die van anderen op je resultaten kan zijn.

Style
Herken en hanteer diverse leiderschaps- en managementstijlen en communicatievormen en leer deze inzetten om op harmonieuze wijze resultaten te bereiken binnen je organisatie en je team.

Skills
Information Security verkoop je net als de meeste andere producten; met de juiste verkoopaanpak, door de taal van de business te spreken, de juiste boodschap te brengen en de juiste vorm te gebruiken en deze effectief te presenteren.

Meesterstuk
De bevindingen die je hebt vastgelegd in je werkboek vormen de basis voor je meesterstuk. Samen met je medecursisten ga je het plan vormgeven, toegespitst op jouw organisatie. Hiermee kun je terug op je werk­plek, direct aan de slag om informatiebeveiliging in uw organisatie succesvol te gaan verbe­teren, in goede harmonie met de business en rekening houdend met het breder belang van de organisatie.

Dag 3

Systems
Als CISO word je geconfronteerd met een veelheid aan systemen, standaarden en methodieken uit het eigen vakgebied en de verwante disciplines ; bezie samen met uw medecursisten wat de meest relevante voor u zijn en maak het beeld compleet van wat volgens hun de belangrijke links en referenties zijn, hoe deze samenhangen en hoe u hier uw voordeel mee kunt doen.

Meesterstuk

Eind presentaties

Bij deze cursus zit geen examen. U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname van de Security Academy.

CISO Masterclass docenten

De Security Academy zet enkel docenten in uit de praktijk. Hieronder vindt u een overzicht van de docenten voor deze masterclass.

 • 3 dagen praktijkgerichte, hands-on training, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen en u in uw werkboek werkt aan uw eigen casus, zodat u weer naar huis gaat met een uitgewerkte aanpak, toegespitst op uw eigen situatie.
 • Een unieke ervaring met twee overnachtingen in een mooie, rustige en inspirerende omgeving, waarbij u volledig verzorgd wordt door het klantvriendelijke personeel van Landgoed Avegoor.
 • De masterclass wordt gegeven door 2 doceenten die zelf de reis vanuit de techniek naar het CISO-schap van een multinational hebben gemaakt. Zij delen graag hun praktijkervaring met u in de vorm van levendig vraag en antwoord en discussie, waar nodig gelardeerd met anekdotes uit de praktijk om de lesstof voor u tot leven te brengen.
 • De lessen worden in kleine groep gegeven waardoor u op voldoende aandacht en ondersteuning kun rekenen.

Inschrijven voor de CISO Masterclass

Deze masterclass valt onder verantwoordelijkheid van de CISO Masterclass BV. De algemene voorwaarden van CISO Masterclass BV zijn dan ook van toepassing op deze opleiding. U kunt zich hier inschrijven waarna uw inschrijving wordt doorgezet naar CISO Masterclass BV. Zij zullen de verdere inschrijving op zich nemen.