Informatiebeveiliging voor big data en AI-systemen is belangrijk om de informatiekwaliteit te garanderen, maar ook om big data en AI-systemen te beschermen tegen cybercriminelen. Onze docent Henk-Jan van der Molen beschrijft in zijn artikel beveiligingsmaatregelen die relevant zijn in deze context. Deze maatregelen zijn niet compleet of voor elke situatie geschikt. Momenteel worden zowel voor big data als AI-systemen nog normen ontwikkeld. Voor een adequate beveiliging is daarom voorlopig maatwerk nodig op basis van een risicoanalyse. Het blijft een menselijke afweging waar en onder welke voorwaarden AI-systemen kunnen worden ingezet.

Lees hier het hele artikel dat onlangs verscheen in IB Magazine 2019 #6

Henk-Jan van der Molen is onder andere docent bij de Security Academy voor CISSP-, CISM– en CISA-modules. Ook is hij werkzaam bij
SECO-Institute voor het ontwikkelen van examens.