Informatie

 • 15 cursusdagen

 • 60 uur zelfstudie

 • €9.950,- exclusief btw

Inschrijven

Opleidingsadvies

Wanneer u niet zeker bent van uw keuze, kunt u studieadvies aanvragen.

Opleidingsadvies

Voor wie

 • U weet al het nodige over crisismanagement maar wil verder verdiepen

 • U oefent de taak van crisismanager uit in uw organisatie en wil graag S-CME worden

 • U wilt de expert  zijn op het gebied van crisismanagement in uw organisatie

Crisis Management Expert course

Inleiding

Een crisis verandert onze vertrouwde wereld in een chaos. ‘Business is not as usual anymore!’ De Crisis Management Expert opleiding leert u hoe u uw organisatie op tactisch en strategisch niveau voorbereidt op een eventuele crisis en de crisis in goede banen leidt.

Met de post-hbo Crisis Management Expert certificering en internationaal erkende S-CME titel op zak bent u een officieel erkend crisismanager. Hiermee toont u aan dat u het proces van crisismanagement in opzet, uitvoering en borging kunt aansturen en managen.  U wordt opgeleid tot professional die kan optreden als volwaardige gesprekspartner tussen bedrijfsvoering en operatie. De opleiding heeft een perfecte mix van onderwerpen waarmee u voldoende kennis vergaart om zowel het crisisbeheersingsproces vorm te geven, de crisisorganisatie in te richten en te communiceren met de pers en de interne organisatie.

Doordat de lessen per week worden gegeven en er maximaal twee domeinen per week behandeld worden, is er voldoende gelegenheid om de informatie uit te diepen en u eigen te maken. Dit zodat u de lesstof in de praktijk ook daadwerkelijk kunt toepassen. Na 15 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen en ontvangt u na goedkeuring van uw praktijkopdracht het post-hbo diploma en de internationale titel S-CME.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of reeds bezighouden met de coördinatie en sturing van informatiebeveiliging op tactisch en strategisch niveau in de organisatie:

 • Crisismanagers
 • Leden crisismanagementteam
 • Communicatie en persafdelingen

Voorkennis

De Crisis Management Expert is een medior/senior-level opleiding. Een S-CMP of vergelijkbaar is aanbevolen voor u deelneemt aan deze opleiding. Het niveau van deze cursus is hbo.

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute online Crisis Management Expert examen
 • Registratie in het post-hbo register Nederland
 • Een heerlijke lunch, indien klassikaal

BTW-vrij factureren

Het is ook mogelijk deze opleiding btw-vrij te factureren, geef dit aan op het inschrijfformulier wanneer dit wenselijk is. Hier vindt u meer informatie over btw-vrijstelling.

Module 1 – Introductie Crisis Management Expert

 • Introductie van de deelnemers en de docenten
 • De doelstellingen van de opleiding
 • Opbouw van de opleiding conform veiligheidsbeleid

Module 2 – Individuele prestaties onder druk

 • Reflectie op eigen gedragsvoorkeuren en valkuilen tijdens stressvolle situaties
 • Bewustwording van het effect van stress op het brein en de cognitieve prestaties
 • Tools stressreacties adequaat te managen
 • Taken die passen bij de gedragsvoorkeuren tijdens crises

Module 3 – Algemene introductie crisismanagement

 • Definities van crisis, crisismanagement en crisiscommunicatie
 • Het doel van crisismanagement
 • Het verschil tussen een incident en een crisis
 • De kenmerken van een crisis
 • De fasen van een crisis
 • Het verband tussen crisis en stress; het ‘gouden uur’
 • De opbouw van een crisisorganisatie
 • Informatieanalyse
 • De valkuilen van communicatie

Module 4 – Proactiefase

 • Uit welke schakels bestaat een veiligheidsketen?
 • Proactie en preventie
 • Externe veiligheid
 • Risicoanalyse en het opstellen van een risicomatrix
 • Het BowTie-model

Module 5 – Preventiefase

 • Wat wordt verstaan onder preventieve maatregelen?
 • Matrixanalyse: welke risico’s moeten als eerste worden aangepakt?
 • Het Preventie Activiteitenplan (PAP)
 • Risico-inventarisatie

Module 6 – Risicobewustzijn

 • Wat is risicobewustzijn?
 • Risicobewustzijn als essentieel onderdeel van crisismanagement
 • Het belang van risicobewustzijn de in de organisatie
 • Creëren van draagvlak in de organisatie voor risicobewustzijn
 • Het opzetten van een bewustwordingscampagne

Module 7 – Preparatiefase overheid

 • Het treffen van voorbereidingen op een mogelijke crisis vanuit het perspectief van de overheid
 • GRIP & partners; opschaling naar diverse GRIP-niveaus
 • Hoofdprocessen en specialismen van verschillende partners

Module 8 – Preparatiefase bedrijfsleven

 • Het treffen van voorbereidingen op een mogelijke crisis vanuit het perspectief van het bedrijfsleven en het belang van een crisismanagementorganisatie (CMO) hierin
 • Uit welke teams bestaat een CMO, wat is de taak van elk team en aan welke profielschets moeten de leden van de diverse teams voldoen?
 • Het inrichten van de crisisfaciliteiten binnen een organisatie

Module 9 – Preparatie-oefening

 • Aan de hand van de fictieve modelfirma Bicsma B.V. wordt geprobeerd inzicht te krijgen in welke partijen een rol spelen tijdens een crisis

Module 10 – Support Team & Crisis Management Plan

 • De plaats van het Support Team binnen de crisisorganisatie
 • Samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van het Support Team
 • Wat is een Crisis Management Plan (CMP)?
 • Het belang en de functie van een CMP

Module 11 – Reputatiemanagement

 • Wat is reputatie?
 • Reputatie versus imago
 • De basisprincipes van reputatiemanagement
 • Omgaan met reputatie tijdens een crisis

Module 12 – Excursie

Module 13 – Responsfase bij de overheid

 • De overstap van risicobeheersing naar crisisbeheersing
 • Van preparatiefase naar responsfase
 • Automatische rampenbestrijding
 • Landelijke basisregistraties
 • Alarmering
 • Informatievoorziening hulpdiensten
 • Overdracht- en het delen van informatie

Module 14 – Responsfase bedrijfsleven

 • Opschaling
 • Het gouden uur
 • Acute fase
 • Informatiestromen
 • Crisisbeheersingsproces
 • Valkuilen
 • Stabilisatiefase

Module 15 – Crisismanagement & kwaliteit

 • Wat wordt verstaan onder ‘kwaliteit’ in relatie tot crisismanagement?
 • Kwaliteit in relatie tot normen
 • Kwaliteit in relatie tot de ‘chaosmeter’
 • Kwaliteit in relatie tot ‘effect = kennis x acceptatie’
 • Opleiden, trainen, oefenen en kwaliteit
 • Kwaliteit en communicatie
 • Kwaliteit en leiderschap

Module 16 – Kleine simulatie

Module 17 – Crisiscommunicatie

 • Wat is crisiscommunicatie?
 • Interne en externe communicatie
 • Gedrag en communicatie
 • Het effectief formuleren van de boodschap de uitdagingen die daarbij komen kijken
 • Het herkennen en toepassen van verschillende vormen van communicatie
 • Het omgaan met communicatiedoelgroepen in een crisissituatie

Module 18 – Sociale media en monitoring

 • De ontwikkelingen op het gebied van sociale media
 • De social media cycle
 • Wat is monitoring?
 • De taken van de omgevingsanalist
 • Het omzetten van monitoring naar acties in een crisissitatie

Module 19 – Omgaan met de media

 • De relatie tussen de media en een crisis
 • Hoe het beste om te gaan met de media
 • De competenties van een goede woordvoerder
 • Ondersteuning van de afdeling Communicatie en de woordvoerder door het Crisis Team
 • Het opstellen van een persbericht
 • Het organiseren van een persconferentie

Module 20 – Herstelfase: processen

 • Prioritering van acties na de calamiteit; welke middelen en methodes staan ter beschikking?
 • Welke lering kan getrokken worden uit een calamiteit?
 • Het herstel van de bedrijfsvoering: evaluatie en wederopbouw
 • Diverse onderzoeksmethodes: Tripod, PRISMA en Root Cause Analysis (RCA)

Module 21 – Opvang, herstel en nazorg na schokkende gebeurtenissen

 • De impact van- en de omgang met een schokkende gebeurtenis
 • Het verloop en het bevorderden van het verwerkingsproces
 • Verwerkingsstadia volgens het Kübbler-Ross model
 • Copingstrategieën
 • Stoornissen van het verwerkingsproces; Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
 • Kenmerken en symptomen van PTSS
 • Interventies van bedrijven in het verwerkingsproces; Stepped care model en Bedrijfsopvangteam (BOT)

Module 22 – Team onder druk

 • Communicatie onder druk
 • Vrienden en vijanden van communicatie
 • De theorie van de kernkwaliteiten: een andere manier om conflicten te bezien
 • Denkhoeden van De Bono: het belichten van een probleem of vraagstelling vanuit verschillende perspectieven

Module 23 – Crisis met internationale aspecten

 • Wat is er anders in een crisis buiten het land?
 • In hoeverre veranderen stakeholders en hun rollen?
 • Welke wetgeving is van toepassing?
 • Wat blijft nog van toepassing van het crisisplan?

Examen & Certificering

De Crisis Management Expert opleiding is onderdeel van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program. De Crisis Management Expert opleiding is het derde level uit het Cyber Security & Certification program.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door SECO-Institute en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit niet inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het diploma van het SECO-Institute, en kunt u uw S-CME titel en digitale badge aanvragen. Het eerste jaar krijgt u bovendien € 50,- korting van de Security Academy op de jaarlijkse kosten (€ 75,-) van het SECO-membership. Uw titel is hier aan te vragen.

Exameninformatie

 • Taal examen: keuze tussen Engels en Nederlands
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 10 meerkeuzevragen, 6 open vragen en 2 cases
 • Examentijd: 180 minuten
Klik hier voor meer informatie

Crisis Management Expert docenten

De Security Academy zet enkel docenten in uit de praktijk. Hieronder vindt u een overzicht van de docenten voor deze opleiding.

 • Cursustijden: 9.00 tot ongeveer 16:30. Om 8:30 staat de koffie klaar.

 • Lunch is inbegrepen, indien klassikaal en bestaat uit een buffet met o.a. verse broodjes. Heeft u allergieën of dieetwensen? Gelieve dit tijdig door te geven.

 • Locatie Nederland:
  De Bleek 11
  3447 GV  Woerden, Nederland
  Routebeschrijving

  Goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto, gratis parkeren achter het pand.

 • Bij deelname aan een cursus of opleiding gaat u akkoord met onze opleidingsvoorwaarden

Cursusdata, Online, Klassikaal of Incompany

In onderstaande cursusdata-tabel ziet u achter de startdatum van de cursus, bij het aanklikken van ‘alle data’ de startdatum en alle overige cursusdata.

Wij bieden al onze cursussen flexibel aan. Dat wil zeggen dat u zelf kunt kiezen of u deze klassikaal, online of in een mix wenst te volgen. De optie “klassikaal” heeft een beperkt aantal plekken. Reistijd besparen en flexibel je tijd indelen zijn veel gehoorde voordelen van online lessen volgen.

 • Geef op het inschrijfformulier uw voorkeur aan voor online, klassikaal of mix in het veld “opmerkingen”, dan zullen wij hier rekening mee houden.
 • Wilt u een rustige plek om de cursus online te volgen? Dat kan. We denken graag met u mee over wat in uw situatie het beste is.
 • Heeft u de cursus online gevolgd en wilt u later alsnog de cursus klassikaal volgen? Dat kan. Kosteloos.

Ook is het mogelijk de opleiding Incompany te krijgen. Dit is vaak al interessant vanaf 4 cursisten. Bekijk onze incompany pagina voor meer informatie.